Tilmelding

Tilmelding

Foregår via mobil pay 100.kr på tlf 27791150.

(Send lige sms til 27791150) eller bank 4406-3511607094

Tilføj navn, distance,dato for løb. Der kan løbes 1/1 eller 1/2 marathon evt runder.

Og der er naturligvis Medalje og diplom som kan hentes fra hjemmesiden.

 

Gælder også for Fuengirola Marathon, hvor det koster 15 EUR på dagen.

Costa Del Sol Serien, har sin egne regler  og betalings metode.

 

Til alle løb er der

-Medalje og diplom og resultatliste som ligger under de enkelte løb.

-Depot 

-Afmærket og opmålt rute

-Sjov og spas 

 

Løbskriterier 

Klub 100 Marathon Danmarks regler for ranglistekvalificerende maratonløb Følgende kriterier skal være opfyldt, for at et maratonløb kan tælles med på Klub 100 Marathon Danmarks rang- eller boblerliste: Maratonløbet skal offentliggøres på et offentligt medie – f.eks. www.motionslob.dk, www.dourun.com, www.motiondanmark.dk, www.my5.raceresult.com og/eller en hjemmeside – med oplysning om startsted og -tidspunkt mindst 72 timer før start. Maratonløbet kan opslås med links til detaljer på offentligt tilgængelige sociale sites, hvis man ikke skal være medlem af disse sites for at se oplysningerne. En resultatliste fra maratonløbet skal offentliggøres senest 1 uge efter løbet. Maratonløbet er 42,195 km. En uden- eller indendørs DAF-opmålt (Jones Counter anvendes) rute er 42,195 km + 1 promille (usikkerheden på Jones Counteren). En GPS-opmålt udendørs rute bør være 42,195 km + 1 procent (usikkerheden på GPS-ure). En indendørs rute opmålt med et kvalitetsmålehjul bør være 42,195 km + 1 procent. Opmåling af korrekt distance er suverænt løbsarrangørens ansvar. Den løbsansvarlige præsenterer ruten og starter maratonløbet. Alle deltagere skal løbe samme rute. Ruten må ikke ændres undervejs, medmindre force majeure (f.eks. væltede træer, isdannelse eller trafikuheld) nødvendiggør en ændring umiddelbart inden eller under løbet. Minimum 3 løbere skal gennemføre maratonløbet. Ved socialmaratonløb, hvor der er flere starter, og man løber i adskillige grupper, gælder løbskriterierne for hver enkelt start. Dog accepteres fælles annoncering og fælles resultatliste. Regler for cannonballs Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid. Uret må ikke stoppes undervejs. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret. Den enkelte løber bedømmer selv, om et maratonløb opfylder §1-7, og dermed kan tælles med på ranglisten. Løbere er velkomne til at kontakte bestyrelsen på info@klub100marathon.dk for rådgivning; bestyrelsen foretager ikke afgørelser.